0

Users

Total number of currently registered users

0

Euro's in pool

Current Gold Hunter pool state

0

Visits daily

Total amount of visits daily

GOLD DISTRIBUTION SYSTEM

GDS distribucijski je kanal koji sudjeluje u procesu stvaranja određenog proizvoda potrebnog tržištu te taj proizvod dovodi do krajnjeg korisnika (kupca).
Koristeći tržišni i tehnološki potencijal kreiramo nove i inovativne alate koji sinergijom različitih tržišnih segmenata čine jedan drugome polugu i stvaraju dodanu vrijednost osnovnom proizvodu i tako ga čine atraktivnijim i konkurentnijim. Oblikovanjem marketinškog kanala koji je troškovno učinkovit te odgovara ciljnom tržištu i vrsti proizvoda koji se nudi, stvara se win-win situacija od koje najviše koristi imaju kupci jer proizvod mogu kupiti ispod tržišne cijene, a kompaniji koja je proizvod stavila na tržište osigurava se dugoročna konkurentska prednost. Sistem distribucije koji osigurava brzu pokrivenost tržišta, približavanje kupcu, brza usluga, laka dostupnost te osobni kontakt povezan s online uslugom samo su neki od elemenata koji utječu na krajnji rezultat.

Koristeći naš model kreirali smo Gold Hunter mobilnu aplikaciju i internet platformu!
Gold Hunter predviđen je da bude društven, globalan i lak za upotrebu.
To je besplatna mobilna aplikacija unutar koje dobijete svoj jedinstveni KOD broj koji je zapravo Vaš ključ za ulazak u centraliziranu platformu koja Vam preko Vašeg osobnog računa omogućuje korištenje proizvoda ZLATNA REZERVA i omogućuje trenutno 3 (tri) načina kako možete dolaziti do besplatnog zlata, a u pripremi je za sada i četvrti Gold walking.
Kompletan sustav čini više samostalnih cijelina koje su povezane na internetskoj platformi na www.gold-hunter.info te tako povezani koristeći sinergiju stvaraju dodanu vrijednost koja se pretvara u zlato i dodjeljuje korisnicima kroz proizvod ZLATNA REZERVA ili u karticama od 1 gram zlata.

Kreiranje svog osobnog korisničkog računa na platformi Gold Hunter iznimno je jednostavno i lako. Potrebno je samo upisati Vaš jedinstveni KOD broj koji ste dobili u sklopu mobilne aplikacije te upisati preporučitelja.
Mobilna aplikacija povezana je s platformom i čim ste kreirali Vaš korisnički račun na platformi, svi su podaci povezani. Ukoliko nemate osobnog preporučitelja, dovoljno je upisati GoldHunter i sustav će Vas sam po određenom ključu rasporediti u našu mrežu.
Koristeći model marketinške obrade tržišta po principu „učlanjivanje po pozivu“ koja je bazirana isključivo na povjerenju i zadovoljstvu korisnika a nije klasično oglašavanje, stvaramo brzorastuću mrežu korisnika te omogućujemo da se oslobodi financijski potencijal koji bi u klasičnom tržišnom modelu bio potreban za troškove oglašavanja te se po određenom ključu preusmjerava u vaučere i vraća korisnicima mreže u obliku zlata u proizvodu ZLATNA REZERVA. Za tu smo svrhu razvili poseban model umrežavanja koristeći metodologiju binarnog širenja mreže kao osnovu za stvaranje vaučera.

Sign up for newsletter

Add your email address to receive newest information about gold

Register

Register and start collecting coupons and commission